BNC-medipharm CTY TNHH TMDV Y TẾ BÌNH NGHĨA

  • Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nơ 22 KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Tel : 0978 307 072
  • Fax : (024) 3683 0838 – (024).3668 6800
  • E-mail : info@bnc-medipharm.com